Herroepingsrecht

Herroepingsrecht 

Artikel 10. RMA Voorwaarden
Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst 14 dagen het recht de bestelling te annuleren, zij het dat Tech Outlet OOD te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
Een annulering/ retournering dient altijd aangevraagd te worden en kan alleen verwerkt of ingestuurd worden met schriftelijke goedkeuring voorafgaand aan de retourzending. Je kunt een annuleringsverzoek (voordat goederen zijn verzonden) via je accountmanager of onze verkoopafdeling aanvragen, een retourneringsverzoek (product dat reeds onderweg is of geleverd is) kun je aanvragen via de retourenafdeling (sales@techoutlet.eu).
Kosten en schades die voor Tech Outlet OOD gepaard gaan met de annulering zullen in rekening worden gebracht aan de klant. De kosten (restockingfee / handelingsfee) (of een schatting hiervan) worden vooraf medegedeeld en zijn afhankelijk van meerdere factoren, waaronder onder andere omloopsnelheid, retourvoorwaarden van de leverancier/ fabrikant, staat van het product, waarde van het product en eventuele (groot)transportkosten.
De voorwaarden die Tech Outlet OOD stelt bij annulering of retournering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
* Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt.
* De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper.
Het recht tot annuleren/retourneren geldt niet in geval van:
* Software, computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
* Digitale software/ licenties, fysieke licenties, garantiepakketten of andere persoonlijke producten;
* Speciaal voor jou bestelde of samengestelde producten;
* OP=OP en koopjescorner producten;
* Producten waarvan Tech Outlet OOD uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.
*Coulange van annuleren of retour van bovenstaande producten is mogelijk bij bepaalde producten maar zal min 25% in rekening gebracht worden.


Artikel 10.1 Garantie algemeen
De wederpartij heeft jegens Tech Outlet OOD enkel recht op garantie indien en voor zover aan Tech Outlet OOD (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van Tech Outlet OOD of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is Tech Outlet OOD niet gehouden.
De wederpartij heeft jegens Tech Outlet OOD enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens Tech Outlet OOD heeft voldaan.
Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.
Artikel 10.1 Fabrieksgarantie op nieuw retail producten

Koper kan de voorwaarden voor fabrieksgarantie raadplegen op de website van de desbetreffende fabrikant, in samenhang met het artikelnummer en serienummer.

Artikel 10.2 RMA redenen

Defecte goederen
In het geval van defecte artikelen dient de koper een nauwkeurige klachtomschrijving bij te voegen, met behulp van een RMA formulier.
Een omschrijving als: ‘is defect’ / ‘werkt niet’ is hierbij niet voldoende. Leveranciers stellen als voorwaarde om een zogenaamde statuspagina van het defecte artikel mee te sturen. Koper is ermee bekend dat voor de afhandeling van defecte goederen de Customer Support volgens de voorwaarden en richtlijnen van haar leveranciers en/of de fabrikanten van het product (fabrieksgarantie) te werk zal gaan. Defecte goederen die worden geretourneerd op een
wijze die niet voldoet aan deze richtlijnen en voorwaarden, zullen zonder verdere afhandeling retour aan koper gezonden worden. Voorts onderkent Koper dat een aanspraak op garantie kan worden afgewezen op grond van de constatering dat sprake is van een bovengemiddeld uitvalpercentage (dat wil zeggen de verhouding tussen de bij Tech Outlet OOD  gekochte hoeveelheid goederen en het totaal aantal defecte goederen) Tech Outlet OOD  neemt geen goederen in
behandeling of retour, die niet bij Tech Outlet OOD  zijn gekocht.
 
DOA (Dead On Arrival

DOA binnen 30 dagen vanaf factuur datum. Koper dient een DOA-retourzending binnen 5 dagen na ontvangst van het betreffende product te doen plaatsvinden,
samen met het evt. DOA-formulier van de fabrikant, bij gebreke waarvan alle aanspraken ter zake komen te vervallen

Incorrecte levering

Een incorrecte levering kan zijn:
Manco: Minder geleverd dan besteld en/of op pakbon vermeld staat.
Overlevering: Meer geleverd dan besteld en/of op pakbon vermeld staat.
Incorrecte levering: Iets anders geleverd dan besteld.
Voor een incorrecte levering geldt dat daarvan door koper binnen 24 uur na ontvangst melding aan verkoper dient te worden gemaakt, bij gebreke waarvan alle aanspraken ter zake komen te vervallen. Dat laatste geldt eveneens wanneer de verpakking van het betreffende product geopend is, of wanneer het product gebruikt is.
Het is niet mogelijk om:
Meldingen die na deze termijn van  bij de Tech Outlet OOD  binnenkomen, in behandeling te nemen.
Artikelen die alsnog geopend zijn, of kort of gedeeltelijk in gebruik zijn retour nemen.
Te retourneren zonder RMA-nummer.
 
Verkeerde bestelling (VB)
In geval van verkeerd bestelde producten door de koper, mag de koper voorleggen aan verkoper of verkoper de goederen terug wil en/of kan nemen. Na dit beslissingsmoment hanteert de verkoper de volgende staffel:
Melding Restockingskosten
Binnen 10 werkdagen 15% bij ongeopende dozen in originele verpakking.
10 werkdagen wordt niet meer in behandeling genomen

Van retour uitgezonderde producten

Speciaal voor jou bestelde of samengestelde producten;
Digitale producten, zoals software, licenties en waardebonnen;
Hygiëne producten, zoals oordopjes;
Producten die bewerkt / gerepareerd zijn door derden;
Producten waaraan een contract verbonden is;
Producten uit de koopjeshoek die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald.

 
Transportschade (TA)
In geval van zichtbare transportschade dient koper een aantekening/opmerking daarvan op het
Aftekenbewijs/CRM te (laten) plaatsen, alsmede binnen 24 uur schriftelijk of per e-mail (Customer Support: sales@techoutlet.eu) melding van de transportschade te doen aan Tech Outlet OOD, bij gebreke waarvan de zending als correct en onbeschadigd ontvangen wordt beschouwd.
 
Verdekte transportschade (TA)
Indien de transportschade niet zichtbaar is en pas na het openen van de doos resp. de pallet ontdekt wordt, dient dit
door koper binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail (Customer Support: sales@techoutlet.eu) te worden
gemeld aan Tech Outlet OOD, bij gebreke waarvan de zending als correct en onbeschadigd ontvangen wordt beschouwd.
 
Artikel 10.3. Aanvraag van een RMA / RMA nummer

Vraag uw RMA snel en gemakkelijk aan bel met de Customer
Support afdeling of met uw accountmanager. Noteer Product nummer, factuur nr, serie nummer en omschrijving rede RMA.
 
Artikel 10.4 Verzendvoorschriften

Retournummer moet duidelijk vermeld worden op de verpakkingsdocumenten.
Verstuur het product altijd retour in een overdoos.
Retouren worden enkel geaccepteerd indien;
het artikel en de verpakking in onbeschadigde staat is en de productsticker niet beplakt/afgeplakt is.
de verpakking niet dichtgemaakt en/of beplakt is met bedrukt plakband.
het artikel en de verpakking niet beschreven is met pen of stift.
het artikel compleet is.
het artikel in de oorspronkelijke/originele verpakking zit.
Wij behouden ons het recht voor om u in plaats hiervan een vervangend of gerepareerd product te leveren.
Een kopie van het RMA formulier + RMA nummer moet met het artikel worden geretourneerd.
De verzender draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de goederen die worden teruggezonden.
De verzender dient de zending voldoende te frankeren.
Wij adviseren u om de zending bij uw vervoerder aan te laten tekenen en te verzekeren.
 
Artikel 10.5. Retouradres

TechOutlet OOD
Harderwijkwerg 24, 3852AD Ermelo 
The Netherlands

Of bij voormelding:

Bijsterhuizen 2027, 6604 LH Wijchen

 

WhatsApp Chat WhatsApp Chat